Ravnanje z odpadki

V podjetju izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. Poleg rednega odvoza odpadkov gospodinjstev in pravnih oseb ter vzdrževanja in praznjenja ekoloških otokov, v dveh časovnih obdobjih izvajamo tudi odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

Vodja avtoparka in snage: Zdenko Pogačnik, mob. št. 041 272 777, e-naslov: zdenko.pogacnik@komunala-trzic.si