Zbiranje in odvoz odpadkov

V podjetju opravljamo dejavnost ravnanja z odpadki na območju občine Tržič skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 90/2021).

Naloge službe zbiranja in odvoza odpadkov so opredeljene na naslednje sklope:

  • organiziranje in izvajanje rednega zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,
  • individualni odvozi odpadkov po naročilu,
  • organiziranje odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev,
  • organiziranje zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
  • vzdrževanje in kontrola ekoloških otokov.

Službo zbiranja in rednega odvoza odpadne embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov izvajamo na področju občine Tržič z dvema voziloma. Novejše vozilo je opremljeno z avtomatskim sistemom za praznjenje zabojnikov, kar nam omogoča lažje in kvalitetnejše opravljanje storitev. Obe vozili sta opremljeni s sistemom za identifikacijo praznjenja zabojnikov, kar zagotavlja večjo kakovost opravljene storitve občanom.

Služba zbiranja in odvoza odpadkov pobere odpadke v celotni občini (vključno z ekološkimi otoki) v petih delovnih dneh. Na področju odvoza industrijskih odpadkov smo prisotni z vozilom in enim voznikom.

Za pomoč pri ločevanju odpadkov smo za vas pripravili nekaj publikacij, ki jih najdete na spodnjih povezavah:

EKOLOŠKI OTOKI

Ekološki prostor je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij.

V tržiški občini je postavljenih 57 ekoloških otokov, kar je še enkrat več, kot je določeno v 6. členu Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Na ekoloških otokih so postavljeni trije zabojniki, in sicer:

  • Za papir in drobno lepenko, vključno z drobno embalažo iz papirja in lepenke volumna 1100 l (zabojnik z modrim pokrovom)
  • Za drobno odpadno embalažo iz stekla, volumna 1100 l (zabojnik z zelenim pokrovom)
  • Za drobno odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, volumna 1100 l (zabojnik z rumenim pokrovom)

Občani lahko brezplačno odlagajo ločeno zbrano frakcijo na vseh tržiških ekoloških otokih.

Seznam ekoloških otokov najdete TUKAJ. 

KOSOVNI ODPADKI

Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnike ali vrečke za odpadke. 

Brezplačni odvoz kosovnih odpadkov (do 2 m3 na leto) je namenjen občanom, ki so vključeni v odvoz odpadkov. Odvoz poteka v dveh časovnih obdobjih (spomladi in jeseni) in ga občani lahko naročijo s pomočjo spletnega obrazca ali pišejo na e-naslov kosovni@komunala-trzic.si. V kolikor nimajo dostopa do interneta, se lahko v času uradnih ur oglasijo v vložišču podjetja in osebno naročijo odvoz.

Preko celega leta nudimo tudi najem zabojnikov za kosovne odpadke različnih velikosti (4 ali 5 kubičnih metrov). Zabojnik lahko najamete za več dni. V kolikor prenavljate stanovanje oziroma hišo in imate večje količine kosovnih odpadkov, lahko pri nas naročite zabojnik.

Vsak občan lahko svoje kosovne odpadke kadar koli med letom pripelje tudi na zbirni center Kovor.

Za dodatne informacije glede odvoza kosovnih odpadkov se lahko obrnete na Špelo Razinger, tel. št. 04 5971 327, e-pošta: odpadki@komunala-trzic.si.

NEVARNI ODPADKI

Nevarni odpadki so odpadki, ki se zaradi nevarnih sestavin ne smejo odlagati v zabojnike za odpadke.

Vsako pomlad organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s posebno premično zbiralnico ter tako omogočimo občanom, da nevarne odpadke oddajo ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov. O terminu odvoza obvestimo naše uporabnike preko položnic ter spletne strani in FB profila. Občani lahko glede na objavljen razpored prinesejo nevarne odpadke iz gospodinjstev na vnaprej objavljena določena zbirna mesta, pooblaščene organizacije pa tovrstne odpadke pravilno in varno odstranijo.