Zbirni center Kovor

ZBIRNI CENTER KOVOR

Komunala Tržič je bila do 31. 12. 2015 upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor. Po tem datumu je odlagališče zaprto. V okviru izvajanja gospodarske javne službe se odpadki oddajajo pooblaščenemu koncesionarju. Ostali odpadki, zbrani na zbirnem centru, pa se oddajajo pooblaščenih družbam za ravnanje z odpadki (DROE).

V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:

 • papir in lepenka, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • stekla, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila in tekstil,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • kosovni odpadki,
 • izrabljene pnevmatike,
 • odpadki z vrtov,
 • gradbeni odpadki (sortirane manjše količine).

Za potrebe odlaganja nevarnih odpadkov imamo urejeno posebno skladišče za oddajanje:

 • jedilnega olja in maščob,
 • barv, črnil lepil in smol,
 • detergentov,
 • baterij in akumulatorjev.

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA KOVOR:

- PONEDELJEK in SREDA: od 9. do 18. ure
- TOREK in ČETRTEK: od 9. do 17. ure
- PETEK: od 9. do 15. ure
- SOBOTA: od 8. do 12. ure 

Ob nedeljah in praznikih je zbirni center zaprt.