Zbirni center Kovor

ZBIRNI CENTER KOVOR

Zbirni center odpadkov se nahaja v Kovorju in obratuje v spodaj navedenem obratovalnem času.

Namenjen je vsem uporabnikom, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju naše občine.

Ob obisku zbirnega centra zato prosimo prinesite s seboj osebni dokument in svojo položnico za obračun komunalnih storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov.

Posamezno gospodinjstvo lahko brezplačno odda do 1 m3 komunalnih odpadkov mesečno, vendar največ 4 m3 letno. V to količino ni vključeno prevzemanje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, ki ga organiziramo dvakrat letno. Proti plačilu lahko posamezno gospodinjstvo odda tudi več kot 4 m3 komunalnih odpadkov letno.

V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste komunalnih odpadkov:

 • papir in lepenka, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • stekla, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila in tekstil,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • kosovni odpadki,
 • izrabljene pnevmatike,
 • odpadki z vrtov,
 • odpadno jedilno olje,
 • nevarni odpadki (barve, smole, lepila, baterije in akumulatorji).

Količine teh zbranih komunalnih odpadkov so količine, ki so obračunane na položnici v postavkah »Zbiranje določenih komunalnih odpadkov – storitev« in »Zbiranje določenih komunalnih odpadkov – infrastruktura«.

Ostali odpadki so nekomunalni odpadki in tako niso del gospodarske javne službe. Posledično to pomeni, da mora ravnanje in končno odlaganje nekomunalnih odpadkov plačati vsak povzročitelj posebej.

Gradbeni odpadki ne spadajo med komunalne odpadke.

Cenik prevzema odpadkov v zbirnem centru je objavljen na naši spletni strani med Ceniki, pod zavihkom Ravnanje z odpadki - povezava.

Oddaja gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest, za pravne osebe v zbirnem centru ni dovoljena.

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA KOVOR:

- PONEDELJEK in SREDA: od 9. do 18. ure
- TOREK in ČETRTEK: od 9. do 17. ure
- PETEK: od 9. do 15. ure
- SOBOTA: od 8. do 12. ure 

Ob nedeljah in praznikih je zbirni center zaprt.