Zbirni center Kovor

ZBIRNI CENTER KOVOR

Komunala Tržič je bila do 31. 12. 2015 upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov Kovor. Po tem datumu je odlagališče zaprto. V okviru izvajanja gospodarske javne službe se odpadki oddajajo pooblaščenemu koncesionarju. Ostali odpadki, zbrani na zbirnem centru, pa se oddajajo pooblaščenih družbam za ravnanje z odpadki (DROE).

V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpadkov:

 • papir in lepenka, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • stekla, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila in tekstil,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • kosovni odpadki,
 • izrabljene pnevmatike,
 • odpadki z vrtov,
 • gradbeni odpadki (sortirane manjše količine).

Za potrebe odlaganja nevarnih odpadkov imamo urejeno posebno skladišče za oddajanje:

 • jedilnega olja in maščob,
 • barv, črnil lepil in smol,
 • detergentov,
 • baterij in akumulatorjev.

OBRATOVALNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA KOVOR:

- PONEDELJEK, SREDA in PETEK: od 9. do 18. ure
- TOREK in ČETRTEK: od 9. do 16. ure

Zbirni center je odprt tudi VSAKO DRUGO SOBOTO (vsakih 14 dni) med 7. in 15. uro, in sicer v tednih, ko odvažamo odpadno embalažo. V letu 2021 bo center tako odprt 16. in 30. januarja, 13. in 27. februarja, 13. in 27. marca, 10. in 24. aprila, 8. in 22. maja, 5. in 19. junija, 10., 17. in 31. julija, 14. in 28. avgusta, 11. in 25. septembra, 9. in 23. oktobra, 6. in 20. novembra, 4. in 18. decembra. 

Ob nedeljah in praznikih je zbirni center zaprt.