Vzdrževanje občinskih cest

Kot izvajalec gospodarske javne službe na področju vzdrževanja cest v občini Tržič vzdržujemo 133 km občinskih cest, od katerih je 31 km makadamskih, ostali del pa je asfaltiran.

Delo enote cest obsega:

  • priprava na zimsko službo
  • izvedba del v zimskih razmerah
  • intervencijski ukrepi
  • urejanje živilske tržnice v Tržiču
  • vzdrževanje cestno prometne talne signalizacije
  • vzdrževanje cestno prometne vertikalne signalizacije
  • vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest
  • vzdrževanje obcestnih zelenih površin
  • dežurstvo in pregledništvo občinskih cest
  • vzdrževanje rak - industrijskega kanala.

AKTUALNE ZAPORE CEST najdete na POVEZAVI.

TRŽNICA v Tržiču obratuje vsako sredo, petek in soboto med 6. in 12. uro. Lokacija tržnice: ob parkirišču pri Občini Tržič. Lokalni kmetje vam nudijo doma pridelano sadje in zelenjavo ter mleko in jajca.

Skupinovodja vzdrževanja cest, javnih površin in objektov: Jože Rupnik, mob. št. 051 389 628, e-pošta: ceste@komunala-trzic.si 

Dežurni zaposleni: 051 319 690 (izven rednega delovnega časa)