V naši šoli se po dvomesečnih počitnicah ponovno pričenja pouk. Kako lahko učencem in učiteljem zagotovimo neoporečno vodo?

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

V času počitnic, praznikov in daljših odsotnostih je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Zato se pogosto zgodi, da so tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato pripravil navodila, kako je potrebno ravnati v takih primerih:

  • Pred začetkom novega šolskega leta ali pred vsako daljšo odsotnostjo in neuporabo pitne vode je potrebno poskrbeti za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Priporočljivo ga je izpirati 15 minut, v sunkih s turbulentnim tokom. Lastniki javnega objekta naj o izpiranju vodijo evidenco (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje).
  • V primeru posegov na internem omrežju je priporočljiva izvedba dezinfekcije (več na spodnji povezavi Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja).
  • Voda naj na pipah vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti oz. toliko časa, da se temperatura vode ustali. Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja).

Podrobnejša navodila sledijo na spodnjih povezavah:

Izpiranje vodovodnega omrežja v individualnih objektih oziroma gospodinjstvih

  • Intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja je priporočeno tudi za individualna odjemna mesta.
  • Vsa priporočila, navodila in mnenja, ki jih je pripravil NIJZ, kakor tudi ostale informacije so objavljene na spletni strani: www.nijz.si, pod rubriko področja dela, moje okolje, voda, pitna voda - za strokovno javnost.
Kategorija: