Zabojnik je bil na dvorišču za ograjo. Zakaj ga niste spraznili?

Skladno s 16. členom Odloka so uporabniki dolžni zabojnike ali posebne plastične vreče na dan odvoza, in sicer najkasneje do 6. ure zjutraj pripeljati zabojnike na odjemno mesto.

Odjemno mesto mora biti dostopno tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje.

Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena največ 2 metra od transportne poti komunalnega vozila. 

Kategorija: