Letni popis vodomerov

09. oktober 2023

Vse porabnike pitne vode iz javnega vodovoda v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. obveščamo, da se je pričel letošnji popis vodomerov in bo trajal predvidoma do 20. oktobra 2023. Vodomeri so opremljeni za daljinsko odčitavanje.

Uporabnike odštevalnih vodomerov prosimo, da popisovalcem omogočite dostop do odštevalnih vodomerov oziroma le-te odčitate sami in v roku popisa sporočite stanje na tel. št. 04 5971 300 + dodatna tipka 1 (odzivnik), preko elektronskega naslova obracun@komunala-trzic.si ali preko obrazca na spletni strani Komunale Tržič www.komunala-trzic.si.

Vsi, ki mesečno sporočate stanje vodomera, ga tudi ta mesec lahko sporočite do 3. dne v mesecu.