Sistem kakovosti

Poslanstvo

Poslanstvo našega podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom pod enakimi pogoji in po ekonomsko upravičenih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, pošteni, odkriti in spoštljivi odnosi do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov. Vpeti v lokalnemu okolju, ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine ter družbene infrastrukture. Poslanstvo celotnega podjetja z vodstvom in zaposlenimi si vsakodnevno prizadeva k zadovoljevanju potreb naših uporabnikov.

Vizija

Poslovanje javnega podjetja je prijazno do okolja in okolice. Storitve uporabnikom je potrebno zagotavljati učinkovito in kakovostno z veliko mero kreativnosti.
Ob upoštevanju sodobnih zahtev se zavedamo, da poslanstvo lahko dosežemo le z razvijanjem ustrezno sodobno naravnane organizacije. S stalnim sledenjem spremembam na področju zakonodaje dosegamo razvoj na področju dejavnosti in tehnologije.

Vrednote

Hitrost in prilagodljivost

Delavnost, sposobnost, znanje, inovativnost in iznajdljivost nam omogočajo, da smo hitri pri reševanju vsakodnevnih nalog.

Znamo se spoprijeti z vsakršnimi novimi izzivi – ne glede na zahtevnost in kompleksnost naloge.

Kreativnost in učinkovitost

Prava pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki sodelavce motivira k ustvarjalnosti in inovativnosti. S tem krepimo ekipni duh, ki je predpogoj za ustvarjalnost in spopadanje z vedno novimi izzivi.

Naloge, ki nam jih nalagajo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.

Partnerstvo in zaupanje

V Komunali Tržič se trudimo graditi dobre medsebojne odnose in gojimo sproščen in spoštljiv odnos med sodelavci ter do naših partnerjev: kupcev, dobaviteljev in lastnika. Zavedamo se, da je šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.