Ravnanje z odpadki

V podjetju izvajamo gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. Poleg rednega odvoza odpadkov gospodinjstev in pravnih oseb ter vzdrževanja in praznjenja ekoloških otokov, v dveh časovnih obdobjih izvajamo tudi odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

Delovni čas zbirnega centra Kovor

  • ponedeljek, sreda: 9.00 - 18.00
  • torek, četrtek: 9.00 - 17.00
  • petek: 9.00 - 15.00
  • sobota: 8.00 - 12.00

Kontakt

Špela Razinger
skupinovodja ravnanja z odpadki
T: 04 597 13 27

Tomaž Maselj
skupinovodja ravnanja z odpadki
T: 04 597 13 40

E: odpadki@komunala-trzic.si

Jure Zadnikar
T: 04 597 13 17
E: jure.zadnikar@komunala-trzic.si

Več informacij