Ceniki

Oskrba s pitno vodo

Cenik oskrbe s pitno vodo

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Cenik odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Ravnanje z odpadki

Cenik ravnanja z odpadki

Cenik ravnanja z odpadki Občina Naklo

Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju

Sodila za preračun mase zbranih odpadkov v obračunskem obdobju Občina Naklo

Cenik ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika Občina Tržič

Cenik ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika Občina Naklo

Cenik ravnanja z odpadki - prireditve, uporaba vrečk Občina Naklo

Vzdrževanje cest in javnih površin

Cenik cestnih zapor

Upravljanje z objekti

Cenik najema Dvorane tržiških olimpijcev

Cenik Gorenjska plaža

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Cenik pogrebnih storitev

Cenik uporabe grobnih enot

Cenik 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti

Cenik storitev pokopališke dejavnosti