Vključitev v sistem ravnanja z odpadki

Vsako gospodinjstvo in poslovni uporabniki v občinah Tržič in Naklo morajo imeti urejeno področje ravnanja z odpadki.

Zabojnike za odpadke vam dodelimo ob prijavi, ki jo lahko uredite v pisarni vložišča ali preko e-naslova odpadki@komunala-trzic.si.