Vzdrževanje občinskih cest

Kot izvajalec gospodarske javne službe na področju vzdrževanja cest v občini Tržič vzdržujemo 115 km občinskih cest.

Delo enote cest obsega:

  • priprava na zimsko službo
  • izvedba del v zimskih razmerah
  • intervencijski ukrepi
  • urejanje živilske tržnice v Tržiču
  • vzdrževanje cestno prometne talne signalizacije
  • vzdrževanje cestno prometne vertikalne signalizacije
  • vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest
  • vzdrževanje obcestnih zelenih površin
  • dežurstvo in pregledništvo občinskih cest
  • vzdrževanje rak - industrijskega kanala.

Aktualne zapore cest v občini Tržič