Zbiranje in odvoz odpadkov

Naloge službe zbiranja in odvoza odpadkov so opredeljene na naslednje sklope:

  • organiziranje in izvajanje rednega zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,
  • individualni odvozi odpadkov po naročilu,
  • organiziranje odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev,
  • organiziranje zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
  • vzdrževanje in kontrola ekoloških otokov.

Službo zbiranja in rednega odvoza odpadne embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov izvajamo na področju občine Tržič z dvema voziloma. Obe vozili sta opremljeni s sistemom za identifikacijo praznjenja zabojnikov.

Služba zbiranja in odvoza odpadkov pobere odpadke v celotni občini (vključno z ekološkimi otoki) v petih delovnih dneh.

Za pomoč pri ločevanju odpadkov smo za vas pripravili Abecednik odpadkov.

Abecednik odpadkov

Ekološki otoki

Ekološki prostor je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij.

V tržiški občini je postavljenih 57 ekoloških otokov, kar je še enkrat več, kot je določeno v 6. členu Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Na ekoloških otokih so postavljeni trije zabojniki, in sicer:

  • Za papir in drobno lepenko, vključno z drobno embalažo iz papirja in lepenke volumna 1100 l (zabojnik z modrim pokrovom)
  • Za drobno odpadno embalažo iz stekla, volumna 1100 l (zabojnik z zelenim pokrovom)
  • Za drobno odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, volumna 1100 l (zabojnik z rumenim pokrovom)

Občani lahko brezplačno odlagajo ločeno zbrano frakcijo na vseh tržiških ekoloških otokih.

Seznam ekoloških otokov

Nevarni odpadki

Nevarni odpadki so odpadki, ki se zaradi nevarnih sestavin ne smejo odlagati v zabojnike za odpadke.

Vsako pomlad organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s posebno premično zbiralnico ter tako omogočimo občanom, da nevarne odpadke oddajo ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov. O terminu odvoza obvestimo naše uporabnike preko položnic ter spletne strani in FB profila. Občani lahko glede na objavljen razpored prinesejo nevarne odpadke iz gospodinjstev na vnaprej objavljena določena zbirna mesta, pooblaščene organizacije pa tovrstne odpadke pravilno in varno odstranijo.