Zbiranje in odvoz odpadkov

Naloge službe zbiranja in odvoza odpadkov so opredeljene na naslednje sklope:

  • organiziranje in izvajanje rednega zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,
  • individualni odvozi odpadkov po naročilu,
  • organiziranje odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev,
  • organiziranje zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
  • vzdrževanje in kontrola ekoloških otokov.

Službo zbiranja in rednega odvoza odpadne embalaže, mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov izvajamo na področju občine Tržič z dvema voziloma, v občini Naklo pa z enim vozilom. Vozila so opremljena s sistemom za identifikacijo praznjenja zabojnikov.

Služba zbiranja in odvoza odpadkov pobere odpadke v celotni občini (vključno z ekološkimi otoki) v petih delovnih dneh.

Za pomoč pri ločevanju odpadkov smo za vas pripravili Abecednik odpadkov.

Abecednik odpadkov