Ekološki otoki

Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok  (v nadaljevanju: ekološki otok) je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje posameznih ločeno zbranih odpadkov, kjer povzročitelji odpadkov te frakcije prepuščajo izvajalcu zbiranja.

Zbiranje odpadkov na ekoloških otokih je način ločenega zbiranja odpadkov po geografsko zaključenih skupinah uporabnikov. Na tak način se zbira mešana embalaža, steklena embalaža ter papir in papirna embalaža.

Na ekoloških otokih so postavljeni trije zabojniki, in sicer:

  • Zabojnik z modrim pokrovom za zbiranje papirja in papirne embalaže
  • Zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje mešane embalaže
  • Zabojnik z zelenim pokrovom za zbiranje steklene embalaže

Gospodinjstvom, ki so vključena v zbiranje komunalnih odpadkov v tržiški občini, je na voljo kar 55 ekoloških otokov. 

Seznam ekoloških otokov