Zakonodaja vzdrževanja cest in javnih površin

Ceste

Odlok o občinskih cestah v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 90/2021).

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 54/2015).

Javne površine

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 30/2017).