Pokopališča v upravljanju

Naše podjetje je upravljavec pokopališč v občini Tržič že od poznih 50. let prejšnjega stoletja. Prav tako pa na območju Občine Tržič izvajamo pogrebno dejavnost ter obvezno gospodarsko javno službo (24-urno dežurno službo).

V Občini Tržič upravljamo s štirimi pokopališči:

Pokopališče Tržič

Pokopališče Tržič se nahaja nad starim mestnim jedrom na Cerkveni ulici ob Cerkvi Marijinega oznanjenja, ki je bila leta 1808 zasnovana na temeljih gotskih cerkev iz 16. stoletja. Je največje in tudi centralno pokopališče v Občini Tržič, obsega pa približno 15.500 m2 ter razpolaga z okoli 1600 grobnimi enotami. Na pokopališču sta možna klasičen pokop s krsto ter žarni pokop, v bodoče pa je planirana še izgradnja žarnega zidu.

Pokopališče Tržič

Pokopališče Križe

Pokopališče Križe se nahaja poleg župnijske cerkve Povišanja sv. Križa v Križah, ki je bila na mestu starejše predhodnice postavljena leta 1810. Površina pokopališča znaša približno 5.500 m2 ter razpolaga z okoli 700 grobnimi enotami. Na pokopališču je možen klasičen pokop s krsto, žarni pokop ter pokop z raztrosom pepela. Prav tako je v bodoče načrtovana izgradnja žarnega zidu.

Pokopališče Križe

Pokopališče Kovor

Pokopališče Kovor se nahaja poleg župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika v Kovorju, ki je bila zgrajena leta 1740. Obsega približno 6.500 m2 ter razpolaga z okoli 350 grobnimi enotami. Omogočen je klasičen pokop s krsto, žarni pokop ter tudi pokop z raztrosom pepela.

Pokopališče Kovor

Pokopališče Lom pod Storžičem

Pokopališče Lom pod Storžičem se nahaja poleg cerkve sv. Katarine v Lomu pod Storžičem, ki je bila prvič omenjena že l. 1399. Manjše pokopališče obsega 1.500 m2 in razpolaga s približno 100 grobnimi enotami. Na pokopališču sta možna klasičen pokop s krsto in pokop z žaro.

Pokopališče Lom pod Storžičem

Red na pokopališču

Za red in vzdrževanje pokopališča je skladno z odlokom odgovoren upravljavec pokopališča. Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov. Upravljavec pokopališča in najemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba. Za sakralne objekte v sklopu objekta skrbi lastnik.