Vodovodno omrežje

V podjetju upravljamo z desetimi vodovodnimi sistemi, med njimi so trije večji vodovodni sistemi in sedem manjših - s pitno vodo oskrbujemo 12.657 prebivalcev (stanje na dan 31. 12. 2023).

Vodovodni sistemi

Črni gozd

Dolžina vodovodnega sistema: 37.875 m
Okvirno število uporabnikov: 4.396
Trdota vode: 7,4 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,26 mg/L; Kalcij: 40 mg/L; Magnezij: 10 mg/L

Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Podljubelj,
 • Čegeljše,
 • Pot na Zali rovt (samo na področju bivše šole),
 • Cimper,
 • del Koroške ceste od Pizzerije Dolhar proti naselju Cimper – Čegeljše,
 • Cankarjeva cesta (razen hišne številke 1),
 • Kosarska ulica,
 • Kukovniška pot,
 • Slap,
 • Čadovlje,
 • Virje,
 • Kranjska cesta,
 • Pristava,
 • Mlaka – bloki,
 • Podvasca,
 • Križe: Cesta Kokrškega odreda do pokopališča, gledano iz smeri Križev proti Retnjam, Hladnikova ulica, Planinska pot, Podvasca, Pot na močila, Pot na polje, Pristavška cesta, Purgarjeva ulica, Vrtna ulica, Pod slemenom, Snakovo (Snakovška cesta, Pod Pogovco),
 • Sebenje – celotno, razen objektov s hišnimi številkami 52 do 67, gledano iz Smeri Sebenj proti Žiganji vasi.

Žegnani studenec

Dolžina vodovodnega sistema: 34.696 m
Okvirno število uporabnikov: 4.708
Trdota vode: 9,7 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,15 mg/L; Kalcij: 55 mg/L; Magnezij: 14 mg/L

Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Cesta Ste Marie Aux Mines,
 • Kovorska cesta,
 • Deteljica,
 • Zelenica,
 • Bistrica,
 • Cesta na Loko,
 • Ročevnica,
 • Na jasi,
 • Na Logu,
 • Pod gradom,
 • Pot na Bistriško planino,
 • Begunjska cesta,
 • Pod Šijo,
 • Mlaka,
 • Žiganja vas,
 • Breg ob Bistrici,
 • Loka,
 • Zvirče,
 • Glavna cesta,
 • Vetrovo,
 • Cesta na Hudo,
 • Kriška cesta,
 • Praproše,
 • Pod skalco,
 • Pod gozdom,
 • Iženkovo,
 • Srednja pot in Brezovo.

Mestni vodovod

Dolžina vodovodnega sistema: 7.674 m
Okvirno število uporabnikov: 2.221
Trdota vode: 17,3 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,57 mg/L; Kalcij: 94 mg/L; Magnezij: 25 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Balos,
 • Blejska cesta,
 • Cankarjeva cesta 1,
 • Cerkvena ulica,
 • Čevljarska ulica,
 • Fužinska ulica,
 • del Koroške ceste (od 1 do 46a),
 • Kovaška ulica,
 • Kurnikova pot,
 • Muzejska ulica,
 • Paradiž,
 • Partizanska ulica,
 • del Poti na pilarno (7, 9, 11 in 12),
 • del Poti na Zali rovt (3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 in 14),
 • Predilniška cesta,
 • Prehod,
 • Ravne,
 • Šolska ulica,
 • Trg svobode,
 • Usnjarska ulica,
 • Za jezom,
 • Za Mošenikom.

Brezje

Dolžina vodovodnega sistema: 5.619 m
Okvirno število uporabnikov: 653
Trdota vode: 10,9 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,12 mg/L; Kalcij: 63 mg/L; Magnezij: 22 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Brezje,
 • Hušica,
 • Hudo,
 • del Ceste na Hudo (od 44 do 69),
 • Cesta na Brdo,
 • Stagne,
 • Brdo,
 • Popovo,
 • Vadiče.

Ljubelj

Dolžina vodovodnega sistema: 537 m
Okvirno število uporabnikov: 18
Trdota vode: 8,6 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,6 mg/L; Kalcij: 50 mg/L; Magnezij: 12 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • mejni plato Ljubelj.

Vetrno

Dolžina vodovodnega sistema: 2.062 m
Okvirno število uporabnikov: 164
Trdota vode: 11,6 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,17 mg/L; Kalcij: 79 mg/L; Magnezij: 16 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Zgornje in Spodje Vetrno
 • Gozd.

Preska

Dolžina vodovodnega sistema: 1.409 m
Okvirno število uporabnikov: 288
Trdota vode: 7,8 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,15 mg/L; Kalcij: 51 mg/L; Magnezij: 7,6 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Preska,
 • del Ceste Ste Marie Aux Mines (4, 5, 6, 7, 7a, 9 in 9a) 
 • del Kranjske ceste (1 in 3),
 • del Predilniške ceste (16 in 16a),
 • del Spodnje Bistrice (5, 8, 9, 10 in 11).

Jelendol

Dolžina vodovodnega sistema: 446 m
Okvirno število uporabnikov: 93
Trdota vode: 10,7 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,69 mg/L; Kalcij: 50 mg/L; Magnezij: 21 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Jelendol.

Dolina

Dolžina vodovodnega sistema: 1.934 m
Okvirno število uporabnikov: 28
Trdota vode: 9,3 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,3 mg/L; Kalcij: 72 mg/L; Magnezij: 3,9 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Dolina.

Paloviče

Dolžina vodovodnega sistema: 1.769 m
Okvirno število uporabnikov: 88
Trdota vode: 7,9 °N
Minerali, raztopljeni v vodi: Kalij: 0,14 mg/L; Kalcij: 45 mg/L; Magnezij: 13 mg/L
Naselja, ki se napajajo iz tega sistema:

 • Paloviče.