Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

V podjetju upravljamo s približno 56,5 km javnega kanalizacijskega sistema, na katerega je priključenih več kot polovica občanov občine Tržič.

Aktualna obvestila

Trenutno ni aktualnih obvestil.

Kontakt

Mitja Zupan
vzdrževalec CČN

T: 041 721 576
E: ccn-trzic@komunala-trzic.si

Kontakt

Zlatko Koštić
vodja kanalizacije in CČN

T: 031 463 295
E: kanalizacija@komunala-trzic.si

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Tržič za sisteme v upravljanju Komunale Tržič d.o.o. za obdobje 2022 - 2025

Več informacij