Pogosta vprašanja in odgovori o oskrbi s pitno vodo

Na kakšen način obveščamo občane o ustreznosti pitne vode?

O ukrepih prekuhavanja vas obveščamo preko sredstev javnega obveščanja: lokalni radio Radio Gorenc, spletna stran podjetja, FB, brezplačno SMS obveščanje ali obveščanje preko elektronske pošte.

Javne zavode in obrate s prehrambeno dejavnostjo v takšnih primerih obveščamo neposredno preko elektronske pošte ali telefonsko ali preko SMS sporočil.

V naši šoli se po dvomesečnih počitnicah ponovno pričenja pouk. Kako lahko učencem in učiteljem zagotovimo neoporečno vodo?

Izpiranje vodovodnega omrežja v javnih objektih

V času počitnic, praznikov in daljših odsotnostih je poraba pitne vode v javnih objektih zmanjšana ali prekinjena. Zato se pogosto zgodi, da so tam odvzeti vzorci pitne vode neskladni. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zato pripravil navodila, kako je potrebno ravnati v takih primerih:

 • Pred začetkom novega šolskega leta ali pred vsako daljšo odsotnostjo in neuporabo pitne vode je potrebno poskrbeti za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Priporočljivo ga je izpirati 15 minut, v sunkih s turbulentnim tokom. Lastniki javnega objekta naj o izpiranju vodijo evidenco (več na spodnji povezavi Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje).
 • V primeru posegov na internem omrežju je priporočljiva izvedba dezinfekcije (podrobnejša navodila).
 • Voda naj na pipah vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti oz. toliko časa, da se temperatura vode ustali. Curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika (podrobnejša navodila).

Podrobnejša navodila sledijo na spodnjih povezavah:

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje

Navodilo za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

Izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v objektih v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe,…)

Izdali ste ukrep prekuhavanja pitne vode. Kakšen pa je pravilen postopek pri tem opravilu?

V primeru mikrobiološkega onesnaženja pitne vode se najpogosteje kot prvi ukrep priporoča prekuhavanje vode, ki je namenjena uporabi za pitje, kuhanje in pripravo hrane. Ukrep velja vse do ureditve ustreznih postopkov priprave vode oziroma odprave vzrokov neskladnosti.

Povzetek postopka prekuhavanja vode:

 • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 • Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.
 • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.
 • Vodo hranimo v hladilniku.
 • Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur. 

Navodila o prekuhavanju pitne vode

Na POVEZAVI najdete priporočila NIJZ za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode.

Kupil sem nov pralni stroj. Zanima me, kakšna je trdota pitne vode v naši občini?

Pitna voda v naši občini je srednje trda do trda.

Podajamo podatek o skupni trdoti v °N za večje vodovodne sisteme v občini Tržič:

 • Črni gozd: 7,4
 • Žegnani studenec: 9,7
 • Mestni: 17,3
 • Brezje: 10,9
 • Preska: 7,8
 • Vetrno: 11,6
 • Jelendol: 10,7
 • Dolina: 9,3
 • Paloviče: 7,9
 • Ljubelj: 8,6

Kaj moramo vedeti o polnjenju bazenov s pitno vodo?

V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov, uporabnik plača vse obveznosti, ki so vezane na obračun vodarine, to je okoljsko dajatev in nanje navezujoče obveznosti, torej tudi obveznosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma praznjenja greznic.

Ko uporabnik vodo iz vodovodnega sistema uporablja za polnjenje bazenov, dodaja pitni vodi sredstva za nego vode kot so sredstva za razkuževanje vode, uravnavanje vrednosti Ph in sredstva za preprečevanje razraščanja alg. Iz pitne vode tako nastaja komunalna odpadna voda, ki z odvajanjem onesnažuje okolje.

Voda iz bazena je opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22). Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22) pa se v ta namen plačuje tudi okoljska dajatev.

Polnjenje bazenov iz javnega hidrantnega omrežja ni dovoljeno.

Kadar je v veljavi omejitev porabe pitne vode (npr. zaradi suše), se polnjenje bazenov ne sme izvajati nikjer na sistemu.

Kako s pitno vodo ravnam odgovorno?

Nasvete za odgovorno ravnanje z vodo najdete na povezavi

Koliko stane liter pitne vode?

Podatek o ceni pitne vode najdete v našem ceniku na povezavi