Oskrba s pitno vodo

V podjetju upravljamo z desetimi vodovodnimi sistemi, med njimi so trije večji vodovodni sistemi in sedem manjših - s pitno vodo oskrbujemo 12.437 prebivalcev (stanje na dan 31. 12. 2021).

Enota vodovod dnevno pri opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo skrbi za zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode za vse uporabnike, ki so priključeni na javni vodovodni sistem.

Priporočila, navodila in mnenja NIJZ

Priporočila, navodila in mnenja, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ):

Več informacij