Oskrba s pitno vodo

V podjetju upravljamo z desetimi vodovodnimi sistemi, med njimi so trije večji vodovodni sistemi in sedem manjših - s pitno vodo oskrbujemo 12.650 prebivalcev (stanje na dan 31. 12. 2023).

Aktualna obvestila

Trenutno ni aktualnih obvestil.

Kontakt

Boris Bizjak
vodja vodovodnega sistema

T: 051 312 237
E: vodovod@komunala-trzic.si

Enota vodovod dnevno pri opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo skrbi za zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode za vse uporabnike, ki so priključeni na javni vodovodni sistem.

Priporočila, navodila in mnenja NIJZ

Priporočila, navodila in mnenja, ki jih pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ):

Več informacij