Kanalizacija

Komunala Tržič d.o.o. v okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode upravlja kanalizacijski sistem v dolžini 63 km, ki poteka v dvanajstih naseljih in se zaključi s centralno čistilno napravo kapacitete 16.400 PE.

Kanalizacijski sistem v upravljanju Komunale Tržič d.o.o.

Naselje Površina
(km2)
Število prebivalcev
priključenih na kanalizacijo
Dolžina kanalizacije
(km)
Število objektov
priključenih na kanalizacijo
Bistrica pri Tržiču 11,48 2.527 8,79 237
Breg ob Bistrici 3,22 73 1,99 21
Kovor 8,79 407 6,37 106
Križe 7,93 621 6,70 174
Loka 3,91 179 1,98 44
Pristava 5,55 799 6,74 164
Retnje 4,78 151 2,42 43
Ročevnica 3,44 395 2,36 102
Sebenje 6,44 410 2,78 116
Tržič 14,72 3.341 15,36 444
Zvirče 6,42 414 4,59 110
Žiganja vas 7,61 397 2,50 102
skupaj 84,29 9.724 62,58 1.663

Zunanji objekt črpališča SmukZunanji objekt črpališča Smuk

Notranji del manjšega kanalizacijskega črpališčaNotranji del manjšega kanalizacijskega črpališča, ki je opremljen z dvema črpalkama, plovnimi stikali in tlačno sondo

ZBDV (zadrževalni bazen deževnih voda)ZBDV (zadrževalni bazen deževnih voda), opremljen z dušilko, ki omogoča
konstanten (predhodno nastavljen) pretok odpadne vode in dodatni izpust
v primeru okvare na dušilki.