Vzdrževanje javnih površin

Komunala Tržič skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo izvaja urejanje, vzdrževanje in čiščenje zelenih javnih površin, otroških igrišč in Dovžanove soteske.

V sklopu del na občinskih javnih površinah je zagotovljeno naslednje:

 • ročna košnja trave,
 • ročno obrezovanje in obsekovanje vejevja in grmičevja,
 • čiščenje, pometanje javnih površin,
 • praznjenje košev za smeti,
 • izpihovanje in grabljenje tematskih poti,
 • urejanje prehodnosti tematskih in sprehajalnih poti,
 • čiščenje in pobiranje smeti na poteh, zelenih javnih površinah in parkiriščih,
 • odvoz zelenega odreza,
 • urejanje parkovnih površin,
 • urejanje urbane opreme,
 • zagotavljanje dežurne službe, ipd.

Dovžanova soteska

Dovžanova soteska