Zbirna centra odpadkov

Zbirni center

Zbirni center Kovor je namenjen vsem uporabnikom, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine Tržič.

Zbirni center Naklo je namenjen vsem uporabnikom, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine Naklo.

Obratovalni čas - ZC Kovor

 • ponedeljek, sreda: 9.00 - 18.00
 • torek, četrtek: 9.00 - 17.00
 • petek: 9.00 - 15.00
 • sobota: 8.00 - 12.00

Obratovalni čas lokacija Naklo

Poletni obratovalni čas: torek 15.00 - 19.00, četrtek 16.00 - 20.00, sobota 8.00 - 12.00

Zimski obratovalni čas: torek 9.00 - 12.00, četrtek 14.00 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00

Prehod odpiralnega časa se določi s premikom ure iz poletnega na zimski čas

Kontakt - ZC Kovor

T: 04 597 13 45
E: zbirni-center@komunala-trzic.si

Ob obisku zbirnega centra zato prosimo prinesite s seboj osebni dokument in mesečni račun Komunale Tržič d.o.o., iz katerega bo razvidna šifra uporabnika (v desnem zgornjem kotu) in vključitev v sistem ravnanja z odpadki.

Posamezno gospodinjstvo lahko brezplačno odda do 1 m3 komunalnih odpadkov mesečno, vendar največ 4 m3 letno. V to količino ni vključeno prevzemanje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, ki ga organiziramo dvakrat letno. Proti plačilu lahko posamezno gospodinjstvo odda tudi več kot 4 m3 komunalnih odpadkov letno.

V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste komunalnih odpadkov:

 • papir in lepenka, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • stekla, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
 • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila in tekstil,
 • odpadna električna in elektronska oprema,
 • kosovni odpadki,
 • izrabljene pnevmatike,
 • odpadki z vrtov,
 • odpadno jedilno olje,
 • nevarni odpadki (barve, smole, lepila, baterije in akumulatorji).

Količine teh zbranih komunalnih odpadkov so količine, ki so obračunane na položnici v postavkah »Zbiranje določenih komunalnih odpadkov – storitev« in »Zbiranje določenih komunalnih odpadkov – infrastruktura«.

Ostali odpadki so nekomunalni odpadki in tako niso del gospodarske javne službe. Posledično to pomeni, da mora ravnanje in končno odlaganje nekomunalnih odpadkov plačati vsak povzročitelj posebej.

Gradbeni odpadki ne spadajo med komunalne odpadke.

Oddaja gradbenih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest, za pravne osebe v zbirnem centru ni dovoljena.