Zimska služba

Zimska služba zajema:

  • namestitev snežnih kolov
  • dobavo in namestitev zabojnikov za pesek in sol s polnjenjem
  • nabavo in dovoz posipnih materialov po deponijah
  • pripravo dežurstva organizatorja del
  • pripravo dežurstva operativnih skupini
  • izvedbo del v zimskih razmerah (pluženje - posipanje)

Namen zimske službe, ki v občini traja od 15. novembra do 30. marca, je zagotavljanje čim bolj varne prevoznosti cest v zimskih razmerah, kar pomeni čim hitrejše odstranjevanje snega z vozišč ter posipanje cestišč proti poledici.

Da je cesta prevozna, se šteje, če višina snega na cestah I. prioritete ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, torej, da je promet možen z zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige). V obdobju izredno močnega sneženja, ob zametih, snežnih plazovih ter hudi poledici, ko ni mogoče odpraviti ovir z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, se lahko za čim krajši čas odsek ceste zapre zaradi varnosti udeležencev v prometu.

V primeru naravnih nesreč (nevihte, toča, plazovi, poplave) se plan vzdrževanja cest sprotno prilagaja potrebam na terenu.

Pluženje

Zimska služba - mehanizacija

Zimska služba - mehanizacija