Pogrebna in pokopališka dejavnost

Upravljamo štiri pokopališča v naši občini ter izvajamo vse pogrebne storitve.

Več informacij