Politika zasebnosti

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zapisana je 38. členu Ustave Republike Slovenije.

V podjetju Komunala Tržič d.o.o. se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo in našimi internimi akti.

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za izvajanje storitev našega podjetja. Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke uporabljamo za izvajanje naših storitev v skladu z zakonom ali sklenjenimi pogodbami ter pošiljanje novic in obvestil, vezanih na izvajanje naših storitev (npr. spremembe odvoza odpadkov, obvestila glede oskrbe s pitno vodo, zapore cest, ...).

Prenos osebnih podatkov

Nekatere osebne podatke lahko v skladu z zakonodajo posredujemo lokalnim, državnim in evropskim inštitucijam – vedno izključno zaradi upoštevanja veljavne zakonodaje.

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev

Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov uporabnikov lahko za obdelavo teh podatkov uporabimo tudi naše podizvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov, kot na primer tiskanje in pošiljanje računov.

S svojimi podizvajalci v okviru pogodbe jasno določimo, kateri so ti podatki, varnost prenosa, čas uporabe in druge pomembne informacije z vidika varstva osebnih podatkov. Ti podizvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja osebnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Spletni piškotki (ang. Cookies)

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran pošlje brskalniku uporabnikov za shranjevanje na trdem disku. Piškotki lahko olajšajo uporabo spletnega mesta na način, da shranjujejo in urejajo status, aplikacije, nastavitve in druge informacije o uporabniku; so v splošni uporabi in na splošno veljajo za sprejemljive. Večina brskalnikov je nastavljena na sprejemanje piškotkov, uporabniki pa lahko spremenijo nastavitve in zavrnejo piškotke ali si nastavijo opozorila v primeru pošiljanja piškotkov.

V našem podjetju uporabljamo piškotke kot združene podatke, da spremljamo obseg obiskov na naši spletni strani, katere so najbolj obiskane vsebine in z namenom nuditi dobro izkušnjo na naši spletni strani tudi v bodoče - izboljšati vsebino in orodja uporabe spletne strani.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran www.komunala-trzic.si lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino teh drugih spletnih strani, kot tudi ta politika o varstvu osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani. Priporočamo, da si posameznik prebere politiko o varstvu osebnih podatkov vsake spletne strani, ki jo obišče.

Varnost vaših osebnih podatkov

V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje sprejeli (v razumnih mejah naših zmožnosti) vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem in izgubo podatkov.

Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le - teh.

Dostop in popravki osebnih podatkov

S sporočilom ali osebnim obiskom lahko posameznik v našem podjetju preveri, s katerimi osebnimi podatki razpolagamo. Zahtevo bomo potrdili v roku enega meseca. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, bomo navedli razlog za takšno zavrnitev.

Za osebne podatke želimo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas.

Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo in hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje namena, za katere so se osebni podatki pridobili, razen če zakon ne določa drugače.

Pri svojem delu ne uporabljamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V podjetju smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski poti na e-naslovu dpo@komunala-trzic.si oziroma po navadni pošti na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, s pripisom: za DPO.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem pravic posameznikov po veljavni zakonodaji; Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o varstvu osebnih podatkov.