Politika zasebnosti

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic, zapisana je 38. členu Ustave Republike Slovenije.

V podjetju Komunala Tržič d.o.o. se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost uporabnikov, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo  in našimi internimi akti.

S to politiko zasebnosti v podjetju Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju Komunala Tržič) uporabnikom naših storitev, kupcem in drugim, s katerimi smo v pogodbenem razmerju oziroma vanj vstopajo, zagotavljamo informacije o obdelavi osebnih podatkov skladno z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Za namen izvajanja naših storitev in obveščanja o pomembnih informacijah v zvezi s tem, potrebujemo določene vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno varujemo. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za izvajanje storitev našega podjetja. Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

Svetujemo vam, da občasno ponovno preberete našo politiko zasebnosti, saj boste na ta način obveščeni o njenih morebitnih spremembah.

Podlage in namen zbiranja ter obdelave osebnih podatkov

Komunala Tržič podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pri obdelavi osebnih podatkov bo naše podjetje za potrebe izvajanja pogodbe obdelovalo le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Poleg zgornjega naše podjetje obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom ter za uresničevanje zakonitih poslovnih interesov podjetja.

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo naše podjetje obdelovalo osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi oziroma soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Preklic se poda pisno na naslov Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali po elektronski poti na info@komunala-trzic.si ali dpo@komunala-trzic.si. V primeru preklica soglasja naše podjetje preneha z obdelavo osebnih podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih ne obdeluje več za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Vaše osebne podatke uporabljamo v naslednje namene:

  • za izvajanje naših storitev za vas v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo,
  • za izstavitev računov za izvedene storitve in v primeru neplačila za opominjanje,
  • v primeru videonadzora, za varovanje zaposlenih ter premoženja družbe in nadzor vstopa in izstopa v poslovno stavbo,
  • za pošiljanje novic in obveščanje, vezano na izvajanje naših storitev (npr. motnje pri oskrbi s pitno vodo, spremembe pri odvozu odpadkov, ...) in za doseganje skladnosti z ustreznimi zakoni in občinskimi odloki.

Prenos osebnih podatkov

Nekatere osebne podatke lahko v skladu z zakonodajo na njihovo zahtevo posredujemo lokalnim ali državnim organom in inštitucijam, vedno izključno zaradi upoštevanja veljavne zakonodaje. Pridobijo jih v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev

Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov uporabnikov lahko za obdelavo teh podatkov uporabimo tudi naše podizvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov, kot na primer tiskanje in pošiljanje računov.

S svojimi podizvajalci v okviru pogodbe jasno določimo, kateri so ti podatki, varnost prenosa, čas uporabe in druge pomembne informacije z vidika varstva osebnih podatkov. Ti podizvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja osebnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Spletni piškotki (ang. Cookies)

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran pošlje brskalniku uporabnikov za shranjevanje na trdem disku. Piškotki lahko olajšajo uporabo spletnega mesta na način, da shranjujejo in urejajo status, aplikacije, nastavitve in druge informacije o uporabniku; so v splošni uporabi in na splošno veljajo za sprejemljive. Večina brskalnikov je nastavljena na sprejemanje piškotkov, uporabniki pa lahko spremenijo nastavitve in zavrnejo piškotke ali si nastavijo opozorila v primeru pošiljanja piškotkov.

V našem podjetju uporabljamo piškotke kot združene podatke, da spremljamo obseg obiskov na naši spletni strani, katere so najbolj obiskane vsebine in z namenom nuditi dobro izkušnjo na naši spletni strani tudi v bodoče - izboljšati vsebino in orodja uporabe spletne strani.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran www.komunala-trzic.si lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino teh drugih spletnih strani, kot tudi ta politika o varstvu osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani. Priporočamo, da si vsak posameznik prebere politiko o varstvu osebnih podatkov tiste spletne strani, ki jo obišče.

Varnost vaših osebnih podatkov

V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje sprejeli (v razumnih mejah naših zmožnosti) vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem in izgubo podatkov.

Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le - teh.

Dostop in popravki osebnih podatkov

S sporočilom ali osebnim obiskom lahko posameznik v našem podjetju preveri, s katerimi osebnimi podatki razpolagamo. Zahtevo bomo potrdili v roku enega meseca. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, bomo navedli razlog za takšno zavrnitev.

Za osebne podatke želimo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas.

V vašem in našem interesu je, da so vaši osebni podatki, s katerimi razpolagamo, točni, veljavni in popolni, zato želimo, da se v primeru napačnih informacij obrnete na nas. Osebne podatke bomo ob predložitvi ustreznih dokazil popravili.

Možnost ugovora

Vsak uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Ugovor lahko poda pisno na naslov Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali po elektronski poti na info@komunala-trzic.si ali dpo@komunala-trzic.si.

V kolikor bomo ugotovili, da razlogi in interesi Komunale Tržič za obdelavo teh podatkov ne prevladajo nad pravicami in svoboščinami uporabnika, bomo z obdelavo uporabnikovih podatkov v te namene prenehali.

Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo in hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje namena, za katere so se osebni podatki pridobili, razen če zakon ne določa drugače.

Osebni podatki, ki jih pridobimo z videonadzorom, se hranijo največ 30 dni in se po zapolnitvi prostora brišejo avtomatsko oziroma prepišejo.

Pri svojem delu ne uporabljamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V podjetju smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski poti na e-naslovu dpo@komunala-trzic.si oziroma po navadni pošti na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič, s pripisom: za DPO.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem pravic posameznikov po veljavni zakonodaji; Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o varstvu osebnih podatkov.