Zaposlitev

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

KOMUNALNI DELAVEC II

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas 3 mesecev z možnostjo podaljšanja. Poskusna doba traja 1 mesec.

Od kandidatov pričakujemo:

  • vozniški izpit B kategorije
  • urejenost in komunikativnost

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

  • opravljanje del pri rednem ali investicijskem vzdrževanju javne infrastrukture
  • organizacija in izvedba intervencijskih del
  • priprava dnevnih poročil o delu
  • ročno čiščenje cest, pločnikov in drugih javnih površin (parki, tržnica, zbirni center, pokopališča)
  • čiščenje in urejanje cestnega odvodnjavanja, peskolovov, usedalnikov in propustov                                                                                                    
  • urejanje obcestnih zelenic in bankin
  • praznjenje, čiščenje in pranje koškov za smeti/posod za gospodinjske odpadke

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do srede, 21. junija 2023, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.