Zaposlitev

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

KOMUNALNI DELAVEC – VOZNIK/STROJNIK

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Poskusna doba traja 3 mesece.

Od kandidatov pričakujemo:

 • končano osnovno šola z dopolnilnimi usposabljanji (tečaj strojnik, TGM) ali IV. stopnjo strokovne izobrazbe (mehanik/strojnik)
 • vozniški izpit B, C, F in G kategorije (zaželen izpit E kategorije, izpit TGM, koda 95)
 • vsaj 12 mesecev delovnih izkušenj kot voznik navedenih kategorij
 • urejenost in komunikativnost

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

 • priprava vozila ali stroja za delo
 • skrb za tehnično brezhibnost in pravilno uporabo vozila ali stroja
 • skrb za brezhibnost, hrambo in uporabo priključkov
 • vodenje tehnične dokumentacije (potni in delovni nalogi)
 • izpolnjevanje strojnih poročil
 • vzdrževanje vozila ali stroja
 • opravljanje del pri rednem ali investicijskem vzdrževanju javne infrastrukture
 • organizacija in izvedba intervencijskih del
 • priprava dnevnih poročil o delu
 • ročno čiščenje cest, pločnikov in drugih javnih površin (parki, tržnica, zbirni center, pokopališča)
 • čiščenje in urejanje cestnega odvodnjavanja, peskolovov, usedalnikov in propustov                                                                                                    
 • urejanje obcestnih zelenic in bankin
 • praznjenje, čiščenje in pranje koškov za smeti/posod za gospodinjske odpadke                                                       

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do petka, 31. maja 2024, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.