Zaposlitev

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

UREJEVALEC POVRŠIN I

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022 s poskusno dobo 1 mesec.

Za zasedbo delovnega mesta je potreben vozniški izpit B kategorije. Delovne izkušnje niso potrebne.

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

 • pomoč pri organiziranju, vodenju in nadziranju urejevalcev površin
 • skrb za stalno zagotavljanje urejenosti zelenih površin in sprotno košnjo
 • skrb za urejanje okolice, obrezovanje grmičevja, pletje površin, grabljenje površin in pometanje površin
 • oskrbovanje zgradbe in druge površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice
 • vzdrževanje osnovnih sredstev v prostorih, ki so v upravljanju in na njihovih zunanjih površinah
 • pregled prostorov in skrb za odpiranje in zaklepanje prostorov v upravljanju
 • posvetovanje z nadrejenim o potrebnih delih ter po odobritvi naročanje in nadzor izvajanja del, ki jih opravljajo zunanji izvajalci (v kolikor jih ne more opraviti sam)
 • pomoč pri pripravi prostorov za prireditve
 • priprava dnevnih poročil o delu
 • redno vzdrževanje strojev in naprav
 • druga dela po nalogu nadrejenega

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 21. marca 2022, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunala Tržič d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

UREJEVALEC POVRŠIN II

Pogodbo o zaposlitvi bomo zaradi povečanega obsega dela sklenili za določen čas od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2022 s poskusno dobo 1 mesec.

Za zasedbo delovnega mesta je potreben vozniški izpit B kategorije. Delovne izkušnje niso potrebne.

Dela in naloge izbranega kandidata bodo obsegala:

 • skrb za stalno zagotavljanje urejenosti zelenih površin in sprotno košnjo
 • skrb za urejanje okolice, obrezovanje grmičevja, pletje površin, grabljenje površin in pometanje površin
 • oskrbovanje zgradbe in druge površine s sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice
 • vzdrževanje osnovnih sredstev v prostorih, ki so v upravljanju in na njihovih zunanjih površinah
 • pregled prostorov in skrb za odpiranje in zaklepanje prostorov v upravljanju
 • posvetovanje z nadrejenim o potrebnih delih ter po odobritvi naročanje in nadzor izvajanja del, ki jih opravljajo zunanji izvajalci (v kolikor jih ne more opraviti sam)
 • pomoč pri pripravi prostorov za prireditve
 • priprava dnevnih poročil o delu
 • redno vzdrževanje strojev in naprav
 • druga dela po nalogu nadrejenega

Vaše cenjene ponudbe pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 21. marca 2022, in sicer na naslovu Komunala Tržič d.o.o., Pristava, Mlaka 6, 4290 Tržič ali e-naslovu info@komunala-trzic.si.