Izjava o skladnosti

Komunala Tržič d.o.o. skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) omogoča dostopnost spletne strani www.komunala-trzic.si.

Spletna stran sledi smernicam standarda WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0., standardu AA.

Opis dostopnih vsebin

Spletna stran se prilagaja različnim velikostim zaslona.

Spletno stran je mogoče brez izgube informacij povečati za 200 odstotkov.

Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo ter navigacijo.

Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico s prikazom fokusa na izbrano povezavo.

Spletna stran omogoča skok na glavno vsebino.

Slikovnim materialom je dodan vpis alternativnega teksta.

Spletna stran ima razpoznavne povezave.

Spletna stran je, razen manjših izjem, optimizirana za bralnike.

Spletna stran ima dostopne obrazce.

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, ker so objavljene v PDF formatu (obrazci, ceniki).

Izjeme

V skladu s 6. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ni zagotovljena dostopnost naslednjim kategorijam dokumentov: letna poročila, strateški načrti in kodeks upravljanja ter dokumentom, objavljenim v kategorijah javnih naročil in v Katalogu informacij javnega značaja.

Izvršilni postopek

Izvršilni organ za morebitne postopke je: Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo, Uprava za informacijsko varnost, Inšpekcija za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, gp.mju@gov.si.

Dodatna vprašanja

Če naletite na težavo glede dostopnosti vas prosimo, da nas o tem obvestite. V primeru, da imate glede dostopnih/nedostopnih vsebin dodatna vprašanja, nam lahko pišete na info@komunala-trzic.si" ali pokličete na 04 597 13 00.

Zadnja zadnje posodobitev Izjave o dostopnosti: 24. 1. 2022