Zakonodaja pogrebne in pokopališke dejavnosti

Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 64/2018).

Odlok o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 13/19).