Kosovni odpadki

Kosovni odpadki

Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v zabojnike ali vrečke za odpadke.

Brezplačni odvoz kosovnih odpadkov (do 2 m3 na leto) je namenjen občanom, ki so vključeni v odvoz odpadkov. Odvoz poteka v dveh časovnih obdobjih (spomladi in jeseni) in ga občani lahko naročijo s pomočjo spletnega obrazca ali pišejo na e-naslov kosovni@komunala-trzic.si. V kolikor nimajo dostopa do interneta, se lahko v času uradnih ur oglasijo v vložišču podjetja in osebno naročijo odvoz.

Vsak občan lahko svoje kosovne odpadke kadar koli med letom pripelje tudi na zbirni center Kovor.

Za dodatne informacije glede odvoza kosovnih odpadkov se lahko obrnete na Špelo Razinger, T: 04 5971 327, E: odpadki@komunala-trzic.si.