Kakovost pitne vode

Spremljanje kvalitete pitne vode na vodovodnih sistemih, ki so v upravljanju Komunale Tržič d.o.o., se izvaja skladno z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23). V Uredbi je predpisano število odvzetih vzorcev, ki je odvisno od velikosti vodovodnega sistema in števila uporabnikov, ki se s pitno vodo oskrbujejo.

 

Pogostost vzorčenja se izvaja na podlagi letnega načrta vzorčenja, ki se pripravi v okviru HACCP sistema.

Na vodovodnih sistemih Črni gozd, Žegnani studenec in Mestni vodovod se vzorčenje izvaja mesečno. Na vodovodnem sistemu Brezje 11x letno, na vodovodnem sistemu Vetrno 7x letno. Na vodovodnih sistemih Jelendol, Dolina, Paloviče in Preska – BPT pa 6x letno.

 

Najnovejše rezultate spremljanja pitne vode na POVEZAVI.

Informacijo o trdoti vode po posameznih vodovodnih sistemih najdete med pogostimi vprašanji in odgovori.

Vodovodni sistemi, na katerih se za pripravo in dezinfekcijo pitne vode uporablja Na-hipoklorid, so: 
- Dolina
- Paloviče
- Ljubelj

Vodovodni sistemi, na katerih se za pripravo in dezinfekcijo pitne vode uporabljajo UV svetilke, so: 
- Žegnani studenec
- Mestni vodovod
- Preska - BPT
- Vetrno - Gozd
- Jelendol

Vodovodna sistema, na katerih se pitna voda ne obdeluje z dezinfekcijo, sta:
- Črni gozd
-Brezje