Polnjenje bazenov

23. maj 2022

Kaj morate vedeti pri POLNJENJU BAZENOV s pitno vodo?

 

V primeru rabe pitne vode za polnjenje bazenov, uporabnik plača vse obveznosti, ki so vezane na obračun vodarine, to je okoljsko dajatev in nanje navezujoče obveznosti, torej tudi obveznosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma praznjenja greznic.

 

Ko uporabnik vodo iz vodovodnega sistema uporablja za polnjenje bazenov, dodaja pitni vodi sredstva za nego vode, kot so sredstva za razkuževanje vode, uravnavanje vrednosti Ph in sredstva za preprečevanje razraščanja alg. Iz pitne vode tako nastaja komunalna odpadna voda, ki z odvajanjem onesnažuje okolje.

 

Voda iz bazena je opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22). Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 44/22) pa se v ta namen plačuje tudi okoljska dajatev.

 

Polnjenje bazenov iz javnega hidrantnega omrežja ni dovoljeno.

 

Kadar je v veljavi omejitev porabe pitne vode (npr. zaradi suše), se polnjenje bazenov ne sme izvajati nikjer na sistemu.