Primrznjeni odpadki v rjavih zabojnikih

08. december 2023

Zaradi nizkih zunanjih temperatur je v tem letnem času oteženo praznjenje zabojnikov z biološko razgradljivimi odpadki. Odpadki so namreč primrznjeni na stene in ostajajo v zabojnikih. 

Vse, ki imate možnost, vljudno prosimo, da zabojnike za odpadke hranite v garažah ali drugih zaprtih prostorih, in jih pripravite na odjemna mesta na dan odvoza do 6. ure zjutraj. 

V zimskem času se izogibajte odlaganju biološko razgradljivih odpadkov neposredno v zabojnik (brez vrečk).

Zabojnike lahko zaščitite s 120 ali 240-litrskimi vrečami, ki jih lahko v času uradnih ur kupite v našem podjetju. Vreče onemogočajo neposreden stik odpadkov s steno zabojnika in tako zmanjšajo težave praznjenja v zimskih mesecih.