Razpis delovnega mesta DIREKTOR PODJETJA KOMUNALA TRŽIČ

11. junij 2024

Na podlagi 29. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/19), nadzorni svet podjetja razpisuje delovno mesto DIREKTOR PODJETJA Komunala Tržič d.o.o. (m/ž).

Celotno besedilo razpisa najdete na POVEZAVI.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1. do 8. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom: »Prijava za delovno mesto direktorja Komunale Tržič d.o.o. – NE ODPIRAJ«, in sicer najkasneje do vključno 2. 7. 2024.