Razširitev ekološkega otoka pri vhodu v vrtec Deteljica

02. marec 2022
Zabojnik za papir je na ekološkem otoku pri vrtcu Deteljica precejkrat prenapolnjen s papirjem in kartonsko embalažo. Ekološki otok pri novem parku Bistrica pa lokacijsko z vidika prometne ureditve ni na najbolj ustreznem mestu, zato smo prepotrebni zabojnik za zbiranje papirja prestavili na ekološki otok pri vhodu v vrtec Deteljica.
 
Sedaj vam bosta na lokaciji pri vrtcu Bistrica na voljo dva zabojnika z modrim pokrovom.
 
Pozivamo k pravilnemu odlaganju na ekoloških otokih.
 
V zabojnike na ekoloških otokih je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov. Prav tako je prepovedano odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v bližino ekološkega otoka. Nadzor nad ekološkimi otoki v občini poostreno izvaja Medobčinski inšpektorat Kranj.
 
Urejen in dobro vzdrževan prostor spodbuja vedenje posameznika, da tudi sam ohranja osnovni red in čistočo.