Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občini Tržič

07. marec 2023

Uredba v javni obravnavi.