Urejanje cest in javnih površin

05. maj 2023

Pometanje občinskih cest po zaključeni zimski službi je opravljeno, nadaljujemo z ostalimi deli rednega vzdrževanja cest in javnih površin - v maju bo poudarek na košnji.

Občane prosimo, naj zaradi prometne varnosti obrežejo svoje žive meje in vejevje, ki sega v varovalni pas občinskih cest.