Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev uspešno

03. oktober 2023

V okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki je s pomočjo premične zbiralnice potekala v ponedeljek, 25. septembra, smo z vašo pomočjo zbrali predvsem veliko količino odpadnega jedilnega olja ter nevarnih odpadkov, kot so barve, lepila, čistila in detergenti.

Zaradi vsebnosti okolju nevarnih snovi moramo nevarne odpadke zbirati, predelati ali odstraniti ločeno od ostalih odpadkov, za kar je poskrbel zunanji izvajalec s posebej prilagojeno zbiralnico in tako omogočil, da bodo ti odpadki pravilno ločeni. Hvala vsem, ki ste v skrbi za okolje svoje nevarne odpadke pripeljali na lokacije. 

Nevarne odpadke lahko tudi tekom leta pripeljete in oddate v zbirnem centru v Kovorju.