Kakovost in usmerjenost k uporabnikom

Poslanstvo

Poslanstvo našega podjetja je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Tržič pod enakimi pogoji in po ekonomsko upravičenih cenah. Ključnega pomena so visoki etični in moralni standardi, pošteni, odkriti in spoštljivi odnosi do uporabnikov, zaposlenih in ostalih deležnikov. Vpeti v lokalnemu okolju, ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine ter družbene infrastrukture. Poslanstvo celotnega podjetja z vodstvom in zaposlenimi si vsakodnevno prizadeva k zadovoljevanju potreb naših uporabnikov.

Vizija

Poslovanje javnega podjetja je prijazno do okolja in okolice. Storitve uporabnikom je potrebno zagotavljati učinkovito in kakovostno z veliko mero kreativnosti.

Ob upoštevanju sodobnih zahtev se zavedamo, da poslanstvo lahko dosežemo le z razvijanjem ustrezno sodobno naravnane organizacije. S stalnim sledenjem spremembam na področju zakonodaje dosegamo razvoj na področju dejavnosti in tehnologije.

Vrednote

Hitrost in prilagodljivost

Delavnost, sposobnost, znanje, inovativnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo hitri pri reševanju vsakodnevnih nalog.

S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo različne življenjske in zakonodajne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi novimi izzivi – ne glede na zahtevnost in kompleksnost naloge. Z dodelanimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja naših partnerjev.

Kreativnost in učinkovitost

Prava pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki sodelavce motivira k ustvarjalnosti in inovativnosti. S tem krepimo ekipni duh, ki je predpogoj za ustvarjalnost in spopadanje z vedno novimi izzivi.Naloge, ki nam jih nalagajo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času. Od tod naš slogan: “Vse, kar počnemo, velja!”

Partnerstvo in zaupanje
V Komunali Tržič gradimo dobre medsebojne odnose in gojimo sproščen in spoštljiv odnos med sodelavci ter do naših partnerjev: kupcev, dobaviteljev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Zavedamo se, da je šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.